< Tagasi lehele Arvamuslood

Avatud valitsemise partnerlus ei ole keskvõimu monopol

24.11.2013 Autor: avatudvalitsemine.ee

Kaks aastat tagasi rahvusvahelisel tasandil alguse saanud avatud valitsemise partnerluse (AVP) initsiatiivi edu sõltub sellest, kuivõrd riigid oma sisemist elukorraldust suudavad kooskõlla viia avatud valitsemise põhimõtetega. Selleks on vaja, et võimu teostamise läbipaistvus ja dialoog kodanikegega toimiks nii keskvalitsuse kui ka kohalikul tasandil ning IKT oleks seejuures kasutusel kui tõhus abivahend.

Seni on Eestis otseselt AVP-ga seotud vabariigi valitsus, kes 2012. aasta aprillis Brasiilias toimunud tippkohtumisel algatusega liitus. Selleks tuli lisaks avatud valitsemise põhimõtete tunnustamisele töötada välja koostöös vabaühendustega tegevuskava nende põhimõtete rakendamiseks lähiaastatel. Eesti tegevuskava võtmevaldkondadeks on valitud avalike teenuste arendamine ja ametnikueetika edendamine, mille konkreetsed tegevused puudutavad eelkõige keskvõimu asutusi. Kohalik võim on hetkel AVP protsessist sisuliselt kõrvale jäänud.

Samal ajal on selge, et just kohalik tasand on see koht , kus inimene otseselt puutub kokku avaliku võimuga. Kuidas saavutada olukord, et avatud ja kogukonda kaasav valitsemine muutuks selgepiiriliseks eesmärgiks võimalikult paljudes Eestimaa valdades ja linnades? Kuidas ületada takistused, mis raskendavad tänapäevaste IKT lahenduste kasutuselevõttu kohaliku elu korraldamisel? Praegu, vahetult pärast kohalikke valimisi on õige aeg need küsimused esitada.

Ühe võimalusena tuleks kõne alla algatada kohalike omavalitsuste avatud valitsemise partnerlus kui koostööplatvorm, millega liitunud vallad ja linnad on valmis avatud valisemise arendamisega süvitsi tegelema ja vastastikku kogemusi vahetama.  Platvormiga liitumine eeldaks, et kohalik volikogu teeb vastava otsuse nähes ühtlasi ette konkreetsed sammud avatud valitsemise arendamiseks vallas või linnas. Juba praegu võimaldavad kasutusel olevad veebikeskonnad nii suuremat läbipaistvust kui ka senisest tihedamat suhtlust kogukonnaga kui selleks on poliitiline tahe olemas.

Kes peaks uuele algatusele aluse panema? Seda saavad teha eelkõige avatud valitsemist tähtsustavad linnad ja vallad ise.  Valimiskampaanias oli valitsemiskultuuri parandamine ja võitlus korruptsiooniga paljude nimekirjade valimislubadus, nüüd on aeg sõnadelt tegudele minna.

 

Kommentaarid

Ühtegi kommentaari pole veel lisatud. Sa saad olla esimene!

Kommenteeri