< Tagasi lehele Uudised

Vabaühenduste ümarlaud tervitab petitsiooniõiguse seadustamist

13.03.2014

Sel kolmapäeval, 12.  märtsil võttis  Riigikogu  üksmeelselt vastu petitsiooniõigust reguleeriva seaduse.   Selle kohaselt saab  kollektiivse märgukirjaga, millele on kogutud vähemalt 1000 allkirja,   esitada Riigikogule ettepanekuid õigusnormide muutmiseks ja ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.   Ettepaneku sisust sõltuvalt menetleb seda Riigikogu vastav komisjon, kusjuures arutelusse peavad olema kaasatud ka märgukirja esitajate esindajad.  Seaduse väljatöötamisel arvestati Rahvakogu ettepanekuga rahvaalgatuse seadustamiseks.

Vabaühenduste avatud valitsemise toetamiseks loodud võrgustik tervitab petitsiooniõiguse seadustamist nähes selles võimalust demokraatliku dialoogi elavdamiseks  rahva ja tema esinduskogu vahel.  Soovime uue riigiõigusliku  instrumendi vastutustundlikku ja ühiselu edendavat kasutamist!

13. märtsil 2014. a.

Uudise postitas:
Liia Hänni