< Tagasi lehele Uudised

Ümarlaud pöördus peaministri poole selguse saamiseks AVP siseriikliku juhtimise küsimuses

29.11.2012

 Avatud valitsemist väärtustavate aktiivsete vabaühenduste võrgustik, pöördus täna peaministri poole  kirjaga saamaks selgust, kes valitsuses vastutab  avatud valitsemise partnerluse (AVP) eesmärkide ja tegevuskava elluviimise eest.

Eesti ühines rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse (Open Government Partnership) algatusega käesoleva aasta aprillis. Uue algatusega soovivad riigid edendada ausat, läbipaistvat ja ühiskonda kaasavat valitsemist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil.  Protsessiga ühinemiseks vajalik Eesti tegevuskava valmis koostöös AVP ümarlauaga.

Valitsuse tegevuskava on ambitsioonikas dokument, mis seab eesmärgiks suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega. Selle eesmärgi saavutamine nõuab selget poliitilist juhtimist ja administratiivset tugisüsteemi.

„Kahjuks ei ole me siiani suutnud välja selgitada, kes valitsuse liikmetest riigisisest protsessi juhib. Välisminister on küll näidanud initsiatiivi Eesti liitumisel rahvusvahelise algatusega, kuid põhiline tegevuskava elluviimine toimub riigisisesel tasandil,“ seisab tosina vabaühenduste katusorganisatsiooni ja vabaühenduse ühises kirjas. „Tuletame meelde, et järgmisel aastal tuleb valitsusel ette valmistada ja esitada raport tegevuskava täitmise kohta, millele lisandub rahvusvaheliste ekspertide analüüs. Viimane aeg on otsustada, kes vastutab tegevuskava elluviimise ja raporti koostamise eest.“

Vabaühenduste AVP ümarlauda kuuluvad Arengukoostöö Ümarlaud, Avatud Eesti Fond, ITL, Eesti Interneti Kogukond, EMSL, KÜSK, e-Riigi Akadeemia, Korruptsioonivaba Eesti, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Open Data Estonia, Teenusmajanduse Koda, Inimõiguste Instituut ja Uue Maailma Selts.  Ümarlaua tegevust koordineerib e-Riigi Akadeemia.

Täiendav info:
Liia Hänni
Mobiil 51 27 316
liia@ega.ee