< Tagasi lehele Uudised

Vabaühendused nõuavad parlamendisaadikutelt avatud valitsemist

10.11.2014

Vabaühendused nõuavad parlamendisaadikutelt avatud valitsemist

Kahtkümmet organisatsiooni ühendav avatud valitsemise partnerluse (AVP) ümarlaud saatis parlamenti kandideerivatele erakondadele pöördumise, milles suunatakse praegusi ja tulevasi rahvaesindajaid arvestama valimisprogrammides ja tulevases töös avatuma ja kaasavama poliitika põhimõtetega. Poliitikuid kutsutakse pöörama tähelepanu kolmele küsimusele: kuidas muuta Riigikogu tööd läbipaistvamaks, kuidas rakendada edukalt rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse põhimõtteid ning kuidas tõhustada otsustajate ja huvikaitse ühenduste koostööd.

Pöördumise täisteksti leiab siit.

“Viimastel aastatel oleme näinud teatud samme parema valitsemiskultuuri suunas, kuid tänapäevase ja töötava koostöömudeli kujundamiseks peab uus parlamendikoosseis astuma hoopis jõulisemaid samme,” selgitas AVP ümarlauda koordineeriva Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam pöördumise tagamaid. “Eestit on hea reklaamida avatud ja edumeelse väikeriigina, kes pakub endast kordades suurematele e-teenste osas eeskuju, kuid igapäevase kaasamise ja e-demokraatia  lahenduste nimel tuleb siseriiklikus valitsemises veel palju vaeva näha.”

Erakondadele suunatud pöördumises viidatakse muuhulgas rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse raames võetud kohustuste täitmisele, mille hulgas on läbipaistvam õigusloome, e-osalemise kanalite edendamine, püsiva veebipõhise Rahvakogu-laadse arutlusplatvormi loomine, avaandmete aktiivsem kasutuselevõtt ning palju muud. Parlamendiliikmetel on võimalus rääkida avatud valitsemisest 13.novembril kodanikuühiskonna arengu teemalisel täiskogu arutelul, selleks ajaks avaldatakse ka vabaühenduste manifest, mis avatud valitsemisega seotud probleemidele lahendusi pakub.

“Liiga palju esineb jätkuvalt suhtumist, et kaasamine ja asjasse puutuvate osapooltega läbirääkimine on tüütu kohustus, kus tuleb lihtsalt midagi ära teha, et linnuke kirja saada,” täpsustas AVP ümarlaua koordinaator Andrei Liimets. “Poliitikakujundajatelt ootame lisaks niigi välja lubatud kohustuste täitmisele avaramat ja tulevikku vaatavamat mõtlemist ning tegutsemist.”

AVP ümarlaud töötab koostöös Riigikantselei ja ministeeriumitega avatud valitsemise partnerlse tegevuskava täitmise järelvalve ning konsulteerimisega. Ümarlaud on valmis tegema ettepanekuid nii kaasamist kui avatud valitsemist puudutavate küsimuste osas kõigile praegustele ja tulevastele parlamendiliikmetele.

Avatud valitsemise partnerlus on äsja kolmeaastaseks saanud rahvusvaheline protsess, kujutades endast riigiinstitutsioonide ja valitsusväliste partnerite koostööd, et muuta valitsemist kodanikusõbralikumaks, kaasavamaks ja läbipaistvamaks. Selleks, et Eesti vabakond oleks valitsusele tugevaks ja sisukaks partneriks AVP tegevustes, asutati juba 2011. aasta sügisel Avatud Eesti Fondi toetusel AVP ümarlaud. Tänaseks on vabaühendustest koosneval võrgustikul 20 liiget. AVP tegevust Eestis koordineerivad Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond. AVP-st saab lühida ülevaate siit:

www.opengovpartnership.org
www.youtube.com/watch?v=ursu7GP85qs

Rohkem infot:
Andrei Liimets
AVP ümarlaua koordinaator
Avatud Eesti Fond
andrei@oef.org.ee
+372 6155 712