< Tagasi lehele Uudised

Riigikantseleis toimus nõupidamine AVP teemal

21.04.2014

Neljapäeval, 17. aprillil said Riigisekretär Heiki Loodi kutsel valitsuskabineti ümara laua taga kokku ministeeriumide ja valitsusväliste partnerite esindajad, et arutada  avatud valitsemise partnerluse  (AVP) uue tegevuskava ettevalmistamist.   Algatuseks said kohalviibijad ülevaate sellest, mida kujutab endast AVP ja  millised on Eesti senised rahvusvahelises initsiatiivis osalemise tulemused. Edasises arutelus oli põhitähelepanu  suunatud uue tegevuskava fookusvaldkondade valikule.   Sõelale jäid avalike teenuste arendamine  seostatuna  avatud valitsemise eesmärkidega,  poliitikakujunduse avatus/kodanike kaasamine ning riigi  finantsjuhtimise läbipaistvus.   Lähema 2 nädala jooksul  loodab Riigikantselei valmis saada esialgse tegevuskava  projekti, et panna see avalikule konsultatsioonile.   

Uue tegevuskava ettevalmistamise käigus on eesmärgiks seatud seni puudunud AVP koordinatsioonimehhanismi loomine.  Tulevevalt valitsusliidu leppest on vastutus AVP koordineerimise eest pandud Riigkantseleile. Riigisekretär esitas ettepaneku moodustada  koordineeriv kogu, kuhu kuuluksid tegevuskava täitmise eest vastutavate ministeeriumide kantslerid ja  valitsusväliste sektorite esindajad.  Vabaühendustest olid nõupidamisele kutsutud  EMSL, Koostöökogu, Praxis ja e-Riigi Akadeemia, ettevõtjaid esindas Kaubandus-Tööstuskoda, kutsutud oli veel Tööandjate Keskliit ning töövõtjate esindajana Ametiühingute Keskliit. Ühiselt leiti, et koordineerivas kogus võiks olla võrdselt esindatud avalik võim ja valitsusvälised partnerid.    

Riigikantselei hakkab  edaspidi panustama ka  AVP kommunikatsiooni –  veebis info edastamiseks avatud  leht  http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/avatud-valitsemise-partnerlus ja kavas on meedia kaasamine teavitustöösse.  AVP eesmärkide ja tegevuste tutvustamist oodatakse jätkuvalt ka valitsusvälistelt partneritelt. 

Eesti AVP tegevuskava peaks lõplikult valmima juba maikuus.

 

 

 

 

 


Nõupidamine 17.04.2014 , Riigikantselei foto

Uudise koostas: Liia Hänni