< Tagasi lehele Uudised

Riigikantselei kutsub osalema ideekorjel

22.02.2022

Alanud on “Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024” koostamine. Esimese sammuna viib Riigikantselei läbi avaliku ideekorje, kuhu ootame ideid 31. märtsini 2022. aastal. Ideid saab esitada lehel https://riigikantselei.ee/avp#ideekorje

Mida peaks Eestis veel tegema, et poliitikakujundamine oleks läbipaistev ja koosloomeline nii keskvalitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil?

Poliitikakujundamine on läbipaistev, kui neil, keda otsused puudutavad, on ligipääs otsuse aluseks olnud teadmistele ja andmetele ning otsuse kujunemise protsess on võimalikult avalik. Koosloomeline poliitikakujundamine tähendab, et otsuste tegemisel on nendega, keda see otsus puudutab, vähemalt konsulteeritud, kuid ka püütud leida lahendusi avaliku ning vaba- ja erasektori koostöös.

Avalikule ideekorjele esitatud ettepanekud avaldatakse Riigikantselei veebilehel ning nende arutamiseks toimub aprillis seminar, kuhu on oodatud nii ideede esitajad kui ka valitsusasutused. Avatud valitsemise partnerlus eeldab, et tegevusi kavandatatakse ja viiakse ellu vaba- ja erasektori ning avaliku sektori koosloomes.

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 78 riiki.

Eesti on AVP liikmesriikide poolt valitud täitma sellel ja järgmisel aastal rahvusvahelise algatuse kaaseesistuja rolli, mis võimaldab meil jagada oma kogemusi. Eesti on maailmas tuntud ja tunnustatud oma e-demokraatia lahenduste poolest ja see annab meile hea platvormi AVP põhimõtete levitamiseks rahvusvaheliselt.

Küsimuste korral kirjutada aadressil ott.karulin@riigikantselei.ee.