Uudised

 • Vabaühenduste ümarlaud tervitab petitsiooniõiguse seadustamist

  13.03.2014

  Sel kolmapäeval, 12.  märtsil võttis  Riigikogu  üksmeelselt vastu petitsiooniõigust reguleeriva seaduse.   Selle kohaselt saab  kollektiivse märgukirjaga, millele on kogutud vähemalt 1000 allkirja,   esitada Riigikogule ettepanekuid õigusnormide muutmiseks ja ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.   Ettepaneku sisust sõltuvalt menetleb seda Riigikogu vastav komisjon, kusjuures arutelusse peavad olema kaasatud ka märgukirja esitajate esindajad.  Seaduse väljatöötamisel arvestati Rahvakogu ettepanekuga rahvaalgatuse seadustamiseks. Vabaühenduste avatud … Loe edasi >

 • Vabaühenduste võrgustik vaeb ettepanekuid Eesti uue tegevuskava tarbeks

  13.03.2014

  Täna, 13. märtsil  kogunev  ümarlaud arutab vabaühenduste ettepanekud, mida soovitakse lülitada järgmisse  Eesti  avatud valitsemise  tegevuskavva.  Uus tegevuskava, mis on ette nähtud järgnevaks 2 aastaks, peaks valmima  valitsuse ja vabaühenduste koostöös aprilli lõpuks. Seni on konstruktiivset koostööd  takistanud AVP siseriikliku koordinatsioonimehhanismi puudumine valitsuse tasandil, mille tõttu on asi viibinud.  Kuidas surnud punktist edasi liikuda, seda tutvustavad ümarlaual Välisministeeriumi esindajad.  Arutlusele tuleb ka  … Loe edasi >

 • Vabaühenduste AVP ümarlaud arutab Eesti avatud valitsemise partnerluse tulemuslikkust

  06.02.2014

  Reedel, 7. veebruaril kogunev  AVP ümarlaud teeb kokkuvõtteid Eesti osalemisest rahvusvahelises avatud valitsemise partnerluse (AVP) initsiatiivis, millega  Eesti valitsus liitus 2012. aasta kevadel.  AVP-ga liitudes võtavad riigid kohustuse ellu viia konkreetseid tegevusi, mis suurendavad valitsemise läbipaistvust, parandavad kodanike poliitikas osalemise võimalusi ning väldivad korruptsiooni.  Nüüd on kätte jõudnud aruandluse aeg. Juba eelmisel aastal valmis valitsuse … Loe edasi >

 • IRM raport avalikul konsultatsioonil

  03.02.2014

  Valitsuste AVP tegevuskava täitmise hindamiseks ette nähtud Independent Reporting  Mechanism ehk  IRM on avalikule konsultatsioonile esitanud  Eesti raporti.  See sisaldab   tegevuskava täitmise üksikasjalikku analüüsi ja ettepanekuid, kuidas AVP protsess riigis tõhusamalt tööle panna.  Raport soovitab  valitsusel määrata kindel vastutus ja omanikustaatus AVP tegevuskava eest ühele asutusele ning seada sisse asjakohane ja läbipaistev mehhanism tegevuskava koordineerimiseks. … Loe edasi >

 • Toimus AVP ümarlaua aastalõpu koosolek

  24.12.2013

  Neljapäeval, 19. detsembril kogunes AVP ümarlaud e-Riigi Akadeemia kontorisse, et teha esialgne kokkuvõte  aastast 2013 ja  visandada saabuva 2014.  aasta  arenguid.   Lisaks  võrgustikuga liitunud vabaühendustele osalesid kokkusaamisel   Eva-Maria Liimets Välisministeeriumist ja Juhani Lemmik Riigikantseleist, kes koordineerivad AVP tegevusi valitsuse poolelt.  Inspireeriva ettekandega maailmas kogetud uutest arengutest esines e-Riigi Akadeemia nõukogu liige Ivar Tallo. Ivar  tõi  … Loe edasi >

 • Tulekul seminar: “Kuidas edendada avatud valitsemist Eesti valdades ja linnades?”

  24.11.2013

  Oktoobrikuu kohalike valimiste järgselt on värske mandaadiga rahvaesindajatel võimalus hoogustada koostööd kohalike kogukondadega kasutades selleks katehnoloogia  Selleks, et uuenduslikku mõtlemist ergutada, korraldab e-Riigi Akadeemia 25. novembril Riigikogu Konverentsikeskuses kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele inspiratsiooniseminari. Seminaril teeb ettekande e-demokraatia visionäär Steven Clift, kes räägib, kuidas tehnoloogia abil tugevdada kohalikke kogukondi. Lisaks parimate rahvusvaheliste praktikate tutvustamisele viib … Loe edasi >

 • AVP ümarlaud teeb kokkuvõtteid Londoni tippkohtumisest ja arutab avatud õigusloomet

  11.11.2013

  Täna kogunev AVP võrgustiku ümarlaud teeb kokkuvõtteid Open Government Partneship aastakonverentsist, mis leidi aset Londonis 31. oktoobril ja 1. novembril. Sellele eelnes 30. oktoobril veel eraldi kodanikuühiskonna päev, mis arutas partnerluse kulgu valitsusväliste osapoolte vaatekohast.  Rahvusvaheline taust pakub huvi, et hinnata  avatud valitsemise partnerluse olukorda ja saavutusi Eestis võrrelduna teiste protsessis osalevate riikidega. Ümarlaud võtab seekord … Loe edasi >