Uudised

 • Viljandi huvitub kaasavast eelarvemenetlusest

  13.05.2014

  Täna külastasid e-Riigi Akadeemiat Viljandi  linnapea Ando Kiviberg, linnavolikogu esimees Randel Läns ja Rahandusameti juhataja Marika Aaso, et tutvuda kaasava eelarve metoodika ja  praktilise kogemusega.  Viljandi linnavõim on koalitsioonileppes seadnud eesmärgiks avatuse ning  kogukonna laiema kaasamise,  milleks kaasav eelarve pakub häid võimalusi.  Teemat kavatsetakse volikogule tutvustada mai lõpus toimuval istungil, kus sõna saavad ka e-Riigi Akadeemia eksperdid. Teadmine  … Loe edasi >

 • Dublinis algab Euroopa AVP riikide kohtumine

  07.05.2014

  Sel nädalal saavad Dublinis kokku AVP-ga ühinenud riikide valitsuste ja vabakonna esindajad, et ühiselt aru pidada kuidas protsessiga edasi minna.  7. mail on eraldi programm vabaühendustele, 8. ja 9. mail toimub nö. ametlik kohtumine, kus ka valitsuste esindajad kohal on. Vabakonna päeva põhiisuks on kogumine vahetamine ja ideede kogumine selleks, et  tugevdada kodanike ja nende … Loe edasi >

 • Riigikantseleis toimus nõupidamine AVP teemal

  21.04.2014

  Neljapäeval, 17. aprillil said Riigisekretär Heiki Loodi kutsel valitsuskabineti ümara laua taga kokku ministeeriumide ja valitsusväliste partnerite esindajad, et arutada  avatud valitsemise partnerluse  (AVP) uue tegevuskava ettevalmistamist.   Algatuseks said kohalviibijad ülevaate sellest, mida kujutab endast AVP ja  millised on Eesti senised rahvusvahelises initsiatiivis osalemise tulemused. Edasises arutelus oli põhitähelepanu  suunatud uue tegevuskava fookusvaldkondade valikule.   Sõelale jäid avalike teenuste arendamine  seostatuna  avatud … Loe edasi >

 • AVP KOV tutvustamine Harjumaa omavalitsusjuhtidele sai teoks

  16.04.2014

  Aprillikuu 16. kuupäeval Anija mõisas toimunud Harjumaa omavalitsusliidu volikogu koosolekul oli päevakorras hiljuti alanud projekti "Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes" tutvustamine.  Vabaühenduste AVP võrgustiku koordinaator Liia Hänni andis lühiülevaate sellest,  kuidas avatud valitsemise partnerlus on rahvusvaheliselt tasandilt jõudnud riigi ja nüüd ka kohalikule tasandile ning mis on selle protsessi eesmärgid.  Ta kutsus kohalikke poliitikuid huvi … Loe edasi >

 • AVP uue tegevuskava koostamine algab

  08.04.2014

  Pärast uue valitsuse ametisseastumist on lõpuks käivitunud AVP tegevuskava koostamine, mis seni seisis  vastutaja puudumise taga.  Valisusliidu lepingu kohaselt on AVP siseriiklik koordineerimine tehtud Riigikantselei ülesandeks. Esimese sammuna on Riigikantselei  abiks palganud lisajõudu - tegevuskava koostamist hakkab vedama tuntud kodanikuühiskonna aktivist Teele Pehk, MTÜ Linnalabor juht.   Rollide segimineku vältimisels on Linnalabor ajutiselt peatanud oma osaluse  vabaühenduste AVP võrgustikus. Esimese … Loe edasi >

 • Projekt AVP KOV sai stardipaugu

  04.04.2014

  1.aprillil  kogunes  e-Riigi Akadeemias valitsemis- ja osaluskultuuri arendamisele suunatud projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes " (lühidalt AVP KOV)  juhtkomitee. Osaleseid kõigi kohalike projektipartnerite, kelleks on EMSL, Linnalabor, Linnade Liit,  Maaomavalitsuste Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Linnavalitsus,  esindajad. Algatuseks tutvustas  vabaühenduste  AVP koordinaator Liia Hänni  senist tegevust ja edasisis sihte,  sh ka võimalust teha ettepanekuid valitsuse koostamisel olevasse AVP tegevuskavva.  Projektijuht … Loe edasi >

 • Avatud valitsemise partnerlus levib kohalikule tasandile

  26.03.2014

  Selle aasta aprillist  algab kohaliku tasandi valitsemis-ja osaluskultuuri arendamisele suunatud projekt „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“. Tegemist on suuremahulise 2 aastat kestva võrgustikuprojektiga, mida rahastab Vabaühenduste Fond ja viib ellu e-Riigi Akadeemia koostöös  vabaühenduste liiduga EMSL ja  Linnalaboriga. Kohalike omavalitsusteni loodetakse jõuda Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu abiga. Tartu linna roll projektis … Loe edasi >