< Tagasi lehele Uudised

AVP ümarlaud tihendab koostööd justiitsministeeriumiga

08.05.2013

Täna kohtus AVP ümarlaua esindus justiitsminister Hanno Pevkuriga ja teiste ministeeriumi juhtkonna esindajatega, et arutada võimalusi tihedamaks koostööks avatud valitsemise eemärkide saavutamiseks. Kõne all oli AVP protsessi siseriiklik koordineerimine, milles endiselt puudub vajalik selgus. Minister Pevkur on seisukohal, et erinevaid ministeeriume hõlmavat protsessi ei saa juhtida justiitsminister, küll aga on minister valmis vastutama justiitsministeeriumi valdkonda puudutavate tegevuste eest ja kaasa aitama Eesti kogemuste tutvustamisele rahvusvahelisel tasandil.

Lähemalt oli arutlusel õigusloomeprotsessi korraldus riigis, kus eesmärgiks on seatud avatud ja ettenähtav eelnõude väljatöötamine ning valitsusväliste osapoolte kaasamine.  Justiitsministeeriumi vaate kohaselt on  õigusloomeprotsess piisavalt reglementeeritud, arendada tuleb ametnike oskusi muutunud keskkonnas õigusloomet korraldada. Ümarlaua esindajad on arvamusel, et olemasolev õiguslik raamistik ei taga avalikkusele piisavat selgust, kuidas  eelnõude ettevalmistamine toimub ja millised on võimalused toimuva kohta infot saada ning arvamusi esitada.  Kohtumisel otsustati arutelu sel teemal jätkata töörühmas asekantsler Kai Härmandi eestvedamisel.