< Tagasi lehele Uudised

AVP KOV tutvustamine Harjumaa omavalitsusjuhtidele sai teoks

16.04.2014

Aprillikuu 16. kuupäeval Anija mõisas toimunud Harjumaa omavalitsusliidu volikogu koosolekul oli päevakorras hiljuti alanud projekti “Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes” tutvustamine.  Vabaühenduste AVP võrgustiku koordinaator Liia Hänni andis lühiülevaate sellest,  kuidas avatud valitsemise partnerlus on rahvusvaheliselt tasandilt jõudnud riigi ja nüüd ka kohalikule tasandile ning mis on selle protsessi eesmärgid.  Ta kutsus kohalikke poliitikuid huvi tundma  riigi tasandil toimuva vastu, sest ettevalmistamisel on Eesti uus avatud valitsemise tegevuskava.  Projektijuht  Kristina Reinsalu tutvustas  lähemalt käimasolevat projekti ning kohalike omavalitsuste võimalusi tegevustes osaleda.  Projekti eesmärgiks on aidata kaasa sellele, et valdades ja linnades pöörataks suuremat tähelepanu avatud ja kodanikega  pidevas dialoogis olevale valitsemisele. Selleks tuleb kõigepealt sõnastada kindlad põhimõtted, millele  avaliku võimu teostamine kohtadel peaks vastama ning edasi arendada koostöös kogukonnaga välja tegevusplaan, kuidas need ellu viia.   Asjast huvitatud omavalitsustel palume endast märku anda projektijuhile kristina@ega.ee.