Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel

Tegevuskava 2016-2018

Vaata Riigikantselei kodulehelt

Tegevuskava 2014 -2016

1. Sissejuhatus
2. Senised jõupingutused avatud valitsemise partnerluses Eestis
3. Tegevuskava koostamise protsess
4. Planeeritud tegevused: kolm prioriteeti ja kuus lubadust
I PRIORITEET: Kodanikke kaasavad ja avatud poliitikakujundamise protsessid
II PRIORITEET: Läbipaistev riigieelarve ja finantsjuhtimine
III PRIORITEET: Kodanikust lähtuv avalike teenuste kujundamine ja osutamine
5. Tegevuskava elluviimine
6. Avatud valitsemise partnerluse riikliku koordineerimise mehhanism

Tegevuskava 2011 – 2014

1. SISSEJUHATUS
2. SENISED TEGEVUSED AVATUD VALITSEMISE PÕHIMÕTETE ELLUVIIMISEL
2.1   Avaliku võimu teostamise läbipaistvus
2.2   Avalikkuse kaasamine otsustusprotsessidesse
2.3   Ametnikueetika edendamine
2.4   e-Riigi ja e-teenuste arendamine
3. EDASINE TEGEVUSKAVA
3.1 Võtmevaldkond: Avalike teenuste arendamine
3.2 Võtmevaldkond: Ametnikueetika edendamine
3.3 Tegevuskava koostamine, täitmise hindamine ja uuendamine

 

Lisatud failid