Tegevused

Siin lehel on kajastatud vabaühenduste avatud valitsemise partnerluse ümarlaua tegemised alates novembrist 2012.a.

27.11.2012 – ümarlaua koosolek
29.11.2012 – kiri peaministrile  avatud valitsemise partnerluse koordineerimisest (peaministri büroo vastus)
04.12.2012 – ettepanekud riigisekretärile kaasamise paremaks korraldamiseks. (riigisekretäri vastus)
21.01.2013 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
26.02.2013 – ümarlaua esinduse kohtumine Riigikantselei strateegiabüroo esindajatega (kohtumise kokkuvõte)
08.05.2013 – ümarlaua esinduse kohtumine justiitsministriga (kohtumise kokkuvõte)
23.05.2013 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
14.05.2013 – ümarlaua koosolek
11.11.2013 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
7.02.2014 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
13.03.2014 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
17.03.2014 – kiri valitsusliidu moodustajatele (kiri Taavi Rõivas ja Sven Mikser)
26.03.2014 – kiri peaministile (kiri Taavi Rõivas);  Riigisekretäri vastus
31.03.2014 – ümarlaua ettepanekud AVP  2. tegevuskavva (tabel)
17.04.2014  – Nõupidamine Riigikantseleis AVP teemal (kutse)
22.05.2014 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
25.08.2014 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
28.10.2014 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
10.06.2015 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte, lisamaterjal: EMSL-i kaardistus)
14.10.2015 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
22.01.2016 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte)
25.02.2016 – ümarlaua koosolek (koosoleku kokkuvõte ja ümarlaua ettepanekud uue tegevuskava prioriteetideks, lisamaterjal: Rahandusministeeriumi ettekande slaidid)
20.04.2016 – ümarlaua pöördumine Riigikogule avatuma seadusloome toetuseks