Riigid

Avatud valitsemise partnerlusega (AVP-ga) liitumiseks peavad riigid täitma teatud demokraatliku valitsemise miinimumnõuded. Arvesse võetaks: riigieelarve läbipaistvus, avaliku sektori informatsiooni kättesaadavus, kõrgemate ametnike majanduslike huvide deklareerimine ja kodanike kaasamine. AVP rahvusvahelise juhtkomitee andmetel oli initsiatiiivi käivitamisel 2010. aasta sügisel liitumiskõlblikke riike maailmas 81. Praeguseks on AVP-ga liitunud või liitumisprotsessis 58 riiki. Eesti liitus AVP-ga 2011. aasta aprillis.

Täpsemalt saab liitunud riikide ja nende tegevuskavadega tutvuda http://www.opengovpartnership.org/countries.