Mis on IRM?

See on lühendatult Independant Reporting Mechanism, mis võimaldab hinnata valitsuste esitatud avatud valitsemise partnerluse tegevuskavade elluviimise kulgu.   IRM-i kontseptsiooni  kiitis   AVP rahvusvaheline juhtkomitee heaks 4. detsembril 2012 a.

Täpsemalt saab IRM-i kohta infot http://www.opengovpartnership.org/independent-reporting-mechanism.

Hindamisprotsessi kaasatakse kohalik ekspert igast partnerluses osalevast riigist.  IRM-i rahvusvaheline ekspertide paneel valis Eesti eksperdiks Hille Hinsbergi,  Praxise  valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi eksperdi. Eksperdi  ülesandeks on  koostada sõltumatu uuring valitsuse tegevuskava täitmise olukorra kohta küsitledes erinevaid osapooli ja analüüsides olemasolevaid kirjalikke tõendusmaterjale.

Eesti 1. IRM raport sai valmis 2014. aasta märtsis ja see on avaldatud Open Government Partnership veebilehe Eesti alamlehel