Hinnang

Riigi tegevuskava täitmise  hinnang ehk  progressi raport valmib  Independant Reporting Mechanism e. IRM juhtkomitee  kinnitatud metoodika kohaselt.  Hindamisprotsessi kaasatakse kohalik ekspert igast partnerluses osalevast riigist.

IRM-i rahvusvaheline ekspertide paneel valis Eesti eksperdiks Hille Hinsbergi,  Praxise  valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi eksperdi. Eksperdi  ülesandeks on  koostada sõltumatu uuring valitsuse tegevuskava täitmise olukorra kohta küsitledes erinevaid osapooli ja analüüsides olemasolevaid kirjalikke tõendusmaterjale.

Eesti 1. IRM raport sai valmis 2014. aasta märtsis ja see on avaldatud Open Government Partnership veebilehe Eesti alamlehel.