Arvamuslood

 • Avatud valitsemine Eesti eesistumise teemaks?

  12.05.2014 Autor: Evelin Andrespok | Üks kommentaar

  Dublinis toimunud AVP-ga ühinenud Euroopa riikide kogunemisel oli ootuspäraselt üheks läbivaks teemaks Euroopa Liidu roll avatud valitsemise edendamisel. Eesti jaoks panin kõrva taha idee võtta see teema fookusesse meie eesistumise programmis. Tänaseks on AVP-ga liitunud 20 EL riiki ja Brüsselis vaadatakse seda kui riiklikku lepet. Lähenedes selle sisule aga teemade kaupa, siis on selge, et … Loe edasi >

 • Avatud valitsemise peegeldused

  07.04.2014 Autor: Hille Hinsberg | Kommentaare pole

  Möödunud aastal sukeldusin avatud valitsemise teemasse ning uurisin, mida maailmas märksõnade “läbipaistvus”, “vastutus”, “avatud arutelu” ja “kaasamine” all mõeldakse.  Kõiki neid mõisteid peetakse arenenud demokraatiaga riikides väärtuslikuks, kuid need võivad jääda hambutuks, kui valitsejad neid sisuga ei täida. Need, kelle käes on võim, peaksid leidma üles konkreetsed  avatud valitsemise kui uuendusliku mudeli kasutegurid ja neid … Loe edasi >

 • Käes on lubaduste täitmise aeg

  04.04.2014 Autor: Liia Hänni | Üks kommentaar

  Hiljuti ametisse asunud valitsusliit andis kõlava lubaduse muuta riigijuhtimise avatumaks ja paindlikumaks. „Pean ainuvõimalikuks, et ministrid lähtuvad oma töös avatud valitsemise põhimõtetest. Läbipaistvus ja kodanike kaasamine otsuste tegemisel on saanud uueks normaalsuseks, vajalikuks usaldusliiniks kodanike ja valitsuse vahel“ – selgitas peaministri kandidaat Taavi Rõivas oma arusaama Riigikogu kõnetoolist valitsuse moodustamiseks volituste saamisel.  Nüüd, kus volitused … Loe edasi >

 • Ausad ülestunnistused Linnaidee vedajalt

  07.01.2014 Autor: Teele Pehk | 2 kommentaari

  Järgnev artikkel ilmus detsembris 2013 urbanistide väljaandes U, mis keskendus poliitilisele kultuurile ja kodanikualgatusele. Olen nüüd aasta otsa üritanud edendada 20 linnaseltsi omavahelist suhtlust ja uurida, kuidas ühendused linnavalitsusega sina peale saaksid (vt Linnaidee kodulehte). See on olnud aeganõudev töö tegevuste kavandamisel ja taktikate valimisel, siin on olnud hullupööra palju inimeste utsitamist ja veenmist ning … Loe edasi >

 • Aasta 2013 teel avatud valitsemisele

  07.01.2014 Autor: Liia Hänni | Kommentaare pole

  Laenasin teeloleku kujundi aasta tagasi kirjutatud arvamusloost, milles püüdsin hinnata 2012. aastal toimunut avatud valitsemise partnerluse ehk AVP nurga alt vaadates. Siis sai kokkuvõte kriitilis-optimistlik.  Kuhu oleme möödunud 2013. aastaga välja jõudnud? Kui arengut hinnata rahvusvahelises vaates, siis on 8 riigi ja 8 valitsusvälise organisatsiooni poolt 2011. aasta sügisel algatatud initsiatiiv valitsemise kaasajastamiseks infoühiskonnas jõudsalt … Loe edasi >

 • Avatud valitsemise partnerlus ei ole keskvõimu monopol

  24.11.2013 Autor: avatudvalitsemine.ee | Kommentaare pole

  Kaks aastat tagasi rahvusvahelisel tasandil alguse saanud avatud valitsemise partnerluse (AVP) initsiatiivi edu sõltub sellest, kuivõrd riigid oma sisemist elukorraldust suudavad kooskõlla viia avatud valitsemise põhimõtetega. Selleks on vaja, et võimu teostamise läbipaistvus ja dialoog kodanikegega toimiks nii keskvalitsuse kui ka kohalikul tasandil ning IKT oleks seejuures kasutusel kui tõhus abivahend. Seni on Eestis otseselt … Loe edasi >

 • Londoni tippkohtumise iva

  06.11.2013 Autor: avatudvalitsemine.ee | Kommentaare pole

  Eelmisel nädalal Londonis aset leidnud Open Government Partnership tippkohtumine võttis kokku kaks aastat tagasi alguse saanud protsessi senise arengu ja seadis uusi sihte tulevikuks. Ürituse programm oli äärmiselt tihe pakkudes võimalust kuulata inspireerivaid ettekandeid, kogemusi vahetada, uusi teadmisi koguda, tutvuda avatud valitsemise säravate näidetega ning sõlmida uusi koostöösidemeid. Plenaaristungite videokokkuvõte lubab aimu saada, kui tõsine … Loe edasi >